Czy fundusze europejskie są dla każdego?

W Good Think jesteśmy dalecy od stwierdzenia, że fundusze unijne są dla każdego. Bez wątpienia stanowią one ogromną szansę na przyspieszenie rozwoju niemal każdej organizacji w Polsce, należy jednak mądrze do nich podejść. By móc efektywnie wykorzystać potencjał unijnego dofinansowania, powinno ono odpowiadać na trafnie zdiagnozowany problem lub rzeczywistą potrzebę. Aplikowanie o dotację nie przyniesie korzyści, jeżeli dotacja ta nie będzie rozsądnie wykorzystana. Dlatego w Good Think każde zlecenie poprzedzamy analizą potrzeb projektowych lub inwestycyjnych i doradzamy, jakie programy operacyjne warto wybrać oraz jakiego rodzaju działania przygotować w ramach składanego projektu.


Jak długo przygotowuje się projekt unijny?

Szacunkowy czas przygotowania projektu unijnego to 80 godzin, czyli około 10 dni roboczych. W tym czasie projekt przygotowywany jest przez jedną lub dwie osoby oraz dodatkowo sprawdzany przez kolejnego specjalistę. Należy pamiętać, iż niezbędne są również konsultacje ze strony klienta, gdyż docelowo to Państwo realizują dane przedsięwzięcie. W zależności od konkretnego priorytetu w projektach miękkich możemy zaproponować nawet do 80%-90% koncepcji projektu, co może ograniczyć zaangażowanie klienta do akceptacji najważniejszych założeń. W przypadku programów inwestycyjnych czas przygotowania jest zwykle dłuższy i wynosi kilka tygodni, a kluczowy element stanowi również zaangażowanie osoby z wewnątrz firmy, która od strony merytorycznej zna specyfikację techniczną danej inwestycji.


Dlaczego warto skorzystać z zewnętrznej firmy doradczej ubiegając się o dotację?

Lata doświadczeń nauczyły nas, że w obszarze projektów unijnych niestety nie liczy się wyłącznie dobry pomysł, ale w ogromnej mierze również to, jak jest on przedstawiony. W Good Think pomagamy Państwu w obu tych obszarach. W pierwszej kolejności konsultujemy całościowe koncepcje i pomysły, podpowiadamy, co można zmienić lub poprawić. W następnym etapie przygotowujemy wniosek aplikacyjny tak, by miał on jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania. Wykorzystujemy przy tym nasze doświadczenia z napisanych i zrealizowanych projektów, czy też wnioski wyciągnięte z setek kart ocen, które przeczytaliśmy. Ponadto jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi przepisami, nowościami i trendami pojawiającymi się w obszarze funduszy europejskich. I choć teoretycznie wniosek aplikacyjny wypełnić może każdy, w praktyce jest to umiejętność bardzo specjalistyczna – a dzięki skorzystaniu z naszych usług mogą Państwo nie tylko zaoszczędzić cenny czas, ale również zwiększyć swoje szanse na zdobycie dofinansowania.


Jak wyglądają opłaty za przygotowanie wniosku o dofinansowanie?

Standardowo na nasze wynagrodzenie składają się dwa rodzaje opłat. Pierwsza, za przygotowanie wniosku, wyrażona w konkretnej kwocie i płatna po przekazaniu gotowego wniosku klientowi. Oraz druga, tzw. premia za sukces, najczęściej stanowiąca procent od wartości projektu – płatna jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania. Na wysokość obydwu płatności wpływ mają sami klienci – w naszym systemie wynagradzania mogą Państwo wybrać, czy wolą ponieść niższą opłatę początkową w zamian za wyższą premię za sukces, czy też zastosować odwrotną metodologię.

Nasza wyjściowa propozycja zakłada pierwszą opłatę na poziomie poniżej jednostkowych kosztów przygotowania projektu, co sprawia, że de facto zarabiamy dopiero wtedy, gdy wniosek otrzymuje dofinansowanie – uważamy, iż jest to jeden z elementów rzetelnego podejścia do wykonywanych usług.

Co więcej, w Good Think cenimy sobie długotrwałe relacje biznesowe – dlatego stałym klientom proponujemy jeszcze bardziej zindywidualizowane systemy cenowe.

W celu uzyskania indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu.


Czy można sfinansować przygotowanie wniosku w ramach otrzymanej dotacji?

Niestety w większości przypadków nie ma możliwości sfinansowania przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach realizowanego projektu. Jednakże dotacje obejmują dwa rodzaje kosztów: bezpośrednie oraz pośrednie (patrz niżej). Te drugie, najczęściej rozliczane ryczałtowo, umożliwiają projektodawcy stosunkowo swobodne dysponowanie środkami związanymi z obsługą projektu oraz pokrywanie wydatków okołoprojektowych


Osiem kroków do otrzymania dofinansowania:

Pozyskanie dofinansowania przebiega najczęściej według następującego schematu:

 1. 1. Analiza potrzeb projektowych

 2. 2. Analiza możliwości projektowych, monitoring konkursów unijnych

 3. 3. Podjęcie decyzji o aplikowaniu

 4. 4. Przygotowanie koncepcji projektu

 5. 5. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
  (budżet, charakterystyka, ewentualne załączniki)

 6. 6. Złożenie wniosku

 7. 7. Etapy oceny oraz ewentualnych negocjacji

 8. 8. Podpisanie umowy o dofinansowanie


Siedem etapów przygotowania „miękkiego” projektu unijnego:

Pozyskanie dofinansowania przebiega najczęściej według następującego schematu:

 1. 1. Wyznaczenie celów projektu
 2. 2. Wybór i charakterystyka grup docelowych
 3. 3. Przygotowanie i opis działań w projekcie
 4. 4. Prezentacja potencjału projektodawcy
 5. 5. Opis sposobu zarządzania projektem, analiza ryzyka
 6. 6. Przygotowanie szczegółowego budżetu,
  wyliczenie pomocy publicznej i/lub wkładu własnego wnioskodawcy
 7. 7. Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu


Czy pomagają Państwo przy realizacji projektów unijnych?

Tak, w ramach oferty Good Think proponujemy Państwu wsparcie w realizacji projektów unijnych. Z jednej strony może być to zakres działań merytorycznych (np. przygotowanie analiz, badań, szkolenia czy doradztwo). Z drugiej zaś oferujemy pomoc w obsłudze technicznej i organizacyjnej – zarówno przez cały okres trwania projektu, jak i pomoc doraźną w kluczowych momentach prowadzenia projektu.


Czym są koszty bezpośrednie i pośrednie?

Koszty bezpośrednie to kategoria kosztów wskazywanych w budżecie projektu, które bezpośrednio związane są z realizacją danego zadania projektowego. W większości przypadków koszty te opisywane są bardzo szczegółowo i przypisana jest im dokładna jednostka miary oraz zakładany poziom ceny.

Koszty pośrednie to koszty administracyjne i techniczne związane z obsługą danego projektu. Najczęściej ich wysokość ustalana jest ryczałtowo jako określony procent kosztów bezpośrednich. W takich sytuacjach nie ma konieczności szczegółowego rozpisywania poszczególnych kategorii wydatków przewidzianych w ramach obsługi projektu.


Czym są stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe?

Stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe to uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach unijnych. W przedsięwzięciach, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro wyrażonej w polskich złotych, stosowanie jednej z dwóch powyższych form jest obowiązkowe.

W projektach powyżej 100 tysięcy euro wkładu publicznego stosowanie uproszczonych form rozliczania jest możliwe, gdy dopuszcza to regulamin danego konkursu. Zastosowanie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych w znacznym stopniu ułatwia realizację projektu unijnego.


Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, która w założeniu, dzięki swojej stosunkowo niewielkiej wysokości, nie zaburza konkurencji rynkowej. Z tego powodu jej udzielenie jest mniej skomplikowane i nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Maksymalna kwota pomocy de minimis, jaka może być udzielona jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tysięcy euro. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona jest do 100 tysięcy euro.


Gdzie szukać informacji o konkursach unijnych?

Osoby zainteresowane aktualnymi wiadomościami dotyczącymi ogłoszonych i planowanych naborów wniosków informacji mogą szukać w wielu źródłach. Są to chociażby strony internetowe instytucji publicznych zajmujących się rozdysponowywaniem środków unijnych w ramach poszczególnych programów.

My z naszej strony zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Good Think – analiza potrzeb projektowych oraz monitoring konkursów unijnych to usługi, które świadczymy bezpłatnie. Są one wstępem do podjęcia decyzji o aplikowaniu o dofinansowanie. Największą zaletą powyższych usług jest fachowe doradztwo w zakresie wyboru optymalnego programu i rodzaju unijnego wsparcia.

Napisz do Good ThinkChcesz zadać inne pytanie?

Napisz do nas


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zdognie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.